Byggesøknad

Byggesøknad

SDK Consult AS kan være ansvarlig søker for ditt prosjekt, eller hjelpe deg med deler av byggesøknaden

Når man skal i gang med et byggeprosjekt, må man avklare om tiltaket er søknadspliktig.

Det kan være vanskelig å finne ut om et tiltak er søknadspliktig eller ikke på egenhånd.
Selv om tiltaket tilfredsstiller kravene til tiltak unntatt søknadsplikt i Plan- og bygningsloven, kan det være lokale bestemmelser som endrer på det. 

Det er mange regler å sette seg inn i når man skal utarbeide en byggesøknad. Man må sette seg inn reguleringsbestemmelsene for eiendommen, og se om tiltaket er i henhold til disse bestemmelsene i tillegg til Plan- og bygningsloven med forskrifter.

Det må sendes ut nabovarsler og det må eventuelt søkes om dispensasjon. Dette er en omfattende jobb som kan være tidkrevende.

Uansett om du skal søke om nybygg, tilbygg, påbygg, bruksendring, fasadeendring, byggesøknad uten krav til ansvarlige foretak, eller annet, kan vi bistå med byggesøknaden.

La oss ta oss av denne jobben, så kan heller du bruke tiden på andre ting.

Ta kontakt her for bistand til ditt prosjekt. Vi kan hjelpe deg fra planlegging til ferdigattest. 

Byggesøknad uten krav til ansvarlig foretak - søke selv som tiltakshaver - Ansvarlig søker for ditt byggeprosjekt

Utarbeidelse av byggesøknad

Alle byggesøknader må utarbeides med alle de vedleggene som er nødvendig i hver enkel sak.

Dispensasjonssøknad

Tiltaket må sjekkes opp mot gjeldende regelverk, og dersom man ikke tilfredsstiller alle krav må det søkes om dispensasjon.

Nabovarsling

Ved de fleste søknadspliktige byggeprosjekter må det sendes ut nabovarsler til naboer og gjenboere.

Nabosamtykke

Dersom tiltaket vil komme nærmere nabogrense enn 4,0 m, må den aktuelle naboene signere på et nabosamtykke. Utarbeidelse av dette dokumentet og kommunikasjonen med naboen kan vi ta oss av.

Ett-trinns søknad og rammesøknad

Man kan velge mellom 2 søknadstyper når man skal sende inn byggesøknad. Hvilke som passer best for ditt prosjekt kan vi hjelpe deg med.

Arkitektonisk redegjørelse

Sammen med byggesøknaden må man sende inn en arkitektonisk redegjørelse. Denne kan vi utarbeide for deg.

Tidligere prosjekter