SDK Consult gir deler av overskuddet til veldedighet - ansvarlig søker i byggesøknader - 3D visualisering av boliger for salg - arkitekttegninger

Garasje – Byggesøknad, pris, byggeprosess og regler

Går du med en drøm om å bygge garasje?

Det er mange fordeler med å ha garasje. Man slipper å måke snø av bilen hele vinteren, og bilen får lengre levetid av å stå varmt og tørt. Hvem drømmer ikke også om et eget verksted, der man kan bytte dekk og skru på bilen for de som er anlagt for slikt.

Men vær forsiktig! plutselig blir garasjen innredet med tv, kjøleskap, og mannen i huset begynner å tilbringe unormalt mye tid der.

Her forteller vi deg alt du må vite om priser, regler, byggesøknad, tidsbruk, byggeprosess, potensielle fallgruver og mye mer. Ikke gå glipp av denne guiden som sikrer deg et vellykket prosjekt.

Garasje – Muligheter og begrensninger

Det første man bør sjekke når man skal igang med et garasje-prosjekt er reguleringsplanen som gjelder for eiendommen. Der finner man regler som utnyttelsesgraden på tomten, byggegrenser, høydebestemmelser, og andre forhold man må forholde seg til i et byggeprosjekt.

Har du spesielle utfordringer med skrående tomt eller lignende, må man se på hvor det er best å plassere garasjen, og eventuelt om man trenger vegger i mur/betong for å ta jordtrykket.

Kommunen stiller også krav til hvor langt fra veien du kan plassere garasjen, og man skal ha mulighet til å snu på egen tomt før man kjører ut på veien.

Ofte bygges garasjen flere år etter at boligen ble oppført. Man vil som regel ha en helhetlig stil på tomten, slik at garasjen bør bygges i tilsvarende stil og med samme materialer som boligen.

Man kan også bygge garasjen som et tilbygg til boligen. Da sparer man verdifullt areal på tomten, og man har mulighet til å ha direkte gjennomgang fra bolig til garasjen.

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt magna.”

Garasje – Behov og ønsker

Garasjen skal du ha i mange år, så da er det viktig å tenke på hvilke behov dere vil ha i fremtiden. Hvor mange biler skal dere ha plass til? Trenger man en ekstra høy garasjeport? Kanskje trengs ekstra plass til en arbeidsbenk for bilmekking eller skipreparering? Dobbelgarasje eller enkelgarasje? En stor eller to mindre garasjeporter? Dette er viktig å tenke på for å avklare utformingen på garasjen.

Mange ønsker en bod i bakkant eller på loftet for å frigjøre dyrebare kvadratmeter inne i huset.

Andre ønsker å lage pub, amerikansk diner, selskapslokale eller andre bruksområder enn bare parkeringsplass til bil.

Man kan også plassere utemøblene i garasjen og bruke det som utestue ved dårlig vær.

Her er det uante muligheter, og kun fantasien setter grenser.

Hvor mye koster det å bygge garasje?

Det er mange faktorer som spiller inn på totalprisen for ditt garasjeprosjekt. Prisen varierer ut i fra størrelsen på garasjen, terrengforhold, garasjetype og materialer. Snittprisen pleier å ligge på ca 7.000 kr pr kvm i snitt, men kan variere fra helt ned i 3.000 kr pr kvm og til over 11.000 kr pr kvm. Prisen inkluderer alle arbeider og materialer.

Dersom man ønsker å gjøre deler av arbeidet selv, vil det redusere kostnadene.

Lønner det seg å bygge garasje?

En garasje har en helt opplagt nytteverdi, og vil øke verdien på eiendommen.

Den vil øke oppbevaringsplassen og er et stort pluss for bilhold og det at man slipper å måke snø av bilen hver morgen på vinteren.

For å følge med i tiden kan man også installere EL-bil lader i garasjen, noe som er en stor fordel ved salg.

Verdien av garasjen i seg selv vil også som regel være høyere enn kostnaden. Dette spesielt i sentrale og sentrumsnære områder.

Den nøyaktige verdien på garasjen kommer an på størrelsen, materialer, standard og beliggenhet på tomten. For å finne ut av dette, kan man sende tegningene av din planlagte garasje til en eiendomsmegler og se hvor mye verdien av eiendommen øker med garasjen.

Tegning av garasje

Det er viktig at garasjen er tilpasset din tomt og dine behov når det gjelder stil og arealbehov. Hvilke planløsning gir gir mest for pengene? Hvordan kan tomten utnyttes best mulig? Det er mange ting å tenke på når man skal planlegge en garasje.

Disse tegningene bruker man til byggesøknaden dersom garasjen er søknadspliktig, og man sender ut tegningene til tømrere for å hente inn priser på jobben.

Detaljerte tegninger med en beskrivelse av jobben gjør det lettere å prise jobben nøyaktig, slik at man slipper uforutsette tillegg i prisen.

Ta kontakt om du trenger hjelp med tegninger og tips til din garasje.

Er garasjen søknadspliktig?

Før å finne ut om man må levere byggesøknad til kommunen, må man sette seg inn i bestemmelsene som gjelder for din tomt. Det kan være reguleringsplan, bebyggelsesplan eller kommuneplan.

Dersom garasjen er søknadspliktig, er det ikke lov å sette i gang arbeidene før man har fått tillatelse fra kommunen.

Garasjer unntatt søknadsplikt

Garasjer under 50 kvm kan være unntatt søknadsplikt, men det krever at en rekke krav blir oppfylt.

Listen under er ikke nødvendigvis fullstendig i hvert enkelt tilfelle:

 • Være minst 1 m fra andre bygninger på tomta di
 • Minst 1 m fra nabogrensen (gjelder i de fleste kommuner)
 • Maks mønehøyde 4 m og maks gesimshøyde 3 m
 • Garasjen kan ikke brukes til beboelse eller overnatting
 • Garasjen kan ikke ha kjeller
 • Ikke plasseres over vann- og avløpsledninger
 • Oppfylle avstandskrav til for eksempel sjø, vei og jernbanespor
 • Kan ikke overskride utnyttelsesgraden på tomten

Loven åpner opp for at garasjer og uthus på under 50 m2 kan plasseres nærmere enn 4 m ifra nabogrense. De fleste kommuner tillater en meters avstand fra nabogrense, uten at det er nødvendig med samtykke fra nabo (samtykkeerklæring).
Denne plasseringen utløser da ikke krav om dispensasjon fra avstandsbestemmelsene i § 29-4 i Plan- og bygningsloven.

Selv om din garasje oppfyller alle kravene over, må man sjekke reguleringsbestemmelsene for eiendommen. Det kan være bestemmelser der som gjør at garasjen fortsatt må omsøkes, eller eventuelt det må søkes om dispensasjon. Dersom man setter opp en garasje som ikke er i henhold til bestemmelsene, kan kommunen kreve at den må rives for tiltakshavers regning.

Selv om garasjen er unntatt søknadsplikt og du ikke trenger å varsle naboene, kan det være lurt å informere naboene om hva du skal bygge, og om hvorfor du ikke trenger å nabovarsle tiltaket.

Man må fortsatt gi beskjed til kommunen når garasjen er ferdig, slik at den blir tegnet inn i kommunens kartdata. Skjema for dette finner du her.

Garasjer du kan søke om selv

Dersom garasjen er under 70 m2, kan du som tiltakshaver selv stå ansvarlig for planlegging, byggesøknad og oppføring av garasjen dersom den oppfyller følgende krav:

 • Garasjen kan ikke benyttes til beboelse
 • Garasjen kan være underbygget med kjeller, men himlingen i kjelleren må være mindre enn 1,5 m over gjennomsnittlig planert terreng rundt garasjen.
 • Garasjen kan ha loft, så lenge loftet ikke er å anse som en etasje, jf byggteknisk forskrift § 6-1. Bruksareal på loft medregnes i garasjens bruksareal.
 • Høydebegrensninger fastsettes av kommunens arealplaner eller plan- og bygningsloven.
 • Garasjen må plasseres minimum 4 m ifra nabogrense (i de fleste kommuner).

Som du kan se er det mange lover og regler man må sette seg inn i om man ønsker å sette opp en garasje. Dersom du ikke hyrer inn fagfolk blir du som tiltakshaver ansvarlig for at alle reglene i regelverket følges. Samtidig står du i fare for å senere måtte rive oppføringen hvis det viser seg at regelverket ikke er fulgt.

Garasjer som krever ansvarsrett

Ved bygging av garasjer over 70 kvm eller som på andre måter ikke oppfyller kravene over, må man bruke ansvarlige foretak. Det kan også være mulig å være selvbygger.

Det anbefales å bruke et dyktig firma til å hjelpe deg å finne de gode løsningene i henhold til ditt budsjett og dine ønsker, da det er mange fallgruver man bør unngå under prosjektet.

Fagfolk kan tegne garasjen, og disse tegningene sammen med en beskrivelse brukes for å hente inn tilbud fra entreprenører.

Nabovarsel garasje

Dersom garasjen er søknadspliktig, må man som regel varsle naboer og gjenboere før man sender inn søknaden til kommunen. Les mer om nabovarsling her.

Hvordan bygge garasje?

Det å bygge en garasje er en krevende prosess, om man ikke har gjort dette tidligere. Her er en gjennomgang av de ulike arbeidsprosessene fra grunnarbeider til ferdig garasje.

 

Grunnarbeider og støp

Papirarbeidet og planleggingen er endelig forbi, og selve byggingen kan starte.

Det første man setter igang med er grunnarbeidene.

Grunnarbeidene skal sørge for at du kan støpe på solid, stabilt og frostsikkert underlag.

Noen velger å gjøre denne jobben selv, mens andre ønsker hjelp fra profesjonelle. Vi anbefaler å bruke et dyktig grunnarbeiderfirma til dette, da grunnarbeidene må tilpasses etter grunnforholdene på din tomt. Dette gjelder spesielt om du har en litt ukurant tomt som krever masseutskiftning, sprenging, forstøtningsmurer, eller spesielle detaljer tilpasset din garasje.

Etter grunnarbeidene venter støping av dekke/fundament eller ringmur.

Her kan man velge mellom forskaling i treverk, eller forskalingsblokker. Det er viktig at forskalingen tåler trykket fra betongen, ellers kan man risikere at forskalingen sprekker og betongen renner ut av «støpeformen».

Betongen er sterk i trykk, men svak i strekk. Derfor må betongen armeres. Dette gjøres enten ved armeringsnett eller fiberarmering i betongen. Fiberarmering kan man bestille fra betongleverandører.

Les mer om grunnarbeider og støp av betongdekke her.

 

Vegger

Når betongdekket er støpt, er det vanlig å lage en ringmur med grunnmurspapp på toppen for å hindre at fuktighet trekker opp i trekonstruksjonen.

Dersom terrenget rundt garasjen gjør at det blir jordtrykk på en eller flere vegger, må disse mures eller støpes.

Over grunnmuren bygget man bindingsverkvegger eller såkalte stendervegger.

Da starter man med en bunnsvill som boltes fast i grunnmuren. Bunnsvillen er utgangspunktet for veggene, så det er veldig viktig at den plasseres riktig. Lengder og diagonaler må stemme for at vinklene blir riktig.

Når bunnsvillen er lagt riktig, tegner man opp plasseringen av stenderne samt dører/vinduer/porter på svilla og spikrer de fast. På toppen av stenderne festes dobbel toppsvill.

Utvendig kan man kle garasjen med panel, og det lages hjørnekasser i hjørnene.

Dersom man ønsker en behagelig temperatur i garasjen, må man isolere i grunnen, veggene og tak. Innvendig kan man kle veggene med plater eller gips om man ønsker en finere overflate.

 

Tak

Når veggene er stivet av i lodd, er det klart for takkonstruksjonen. Man kan lage takkonstruksjonen selv, men vi anbefaler at man kjøper ferdig takstoler fra produsent. Da blir de dimensjonert riktig i forhold til snø- og vindlaster for ditt område.

Dersom det ikke er valmtak blir det vindskier på gavlveggene og gesimskasser rundt hele takkonstruksjonen.

Utvendig kler man takstolene med papp, sløyfer, lekter og takstein. Eventuelt kan man bruke takpapp isteden for takstein.

Hvor lang tid tar det å bygge en garasje?

Tidsforbruket på prosjektet vil selvsagt variere ut i fra kompleksitet og størrelse. Dersom det er en liten og enkel garasje regner man med 1-2 uker på grunnarbeider og fundament, og deretter 2-3 uker med tømrerarbeid. Større og mer kompliserte garasjer som inneholder kjeller eller rom over garasjen vil ta lenger tid å fullføre.

Om man ser på tidsforbruket helt i fra planleggingsfasen, tar det lengre tid. Dersom garasjen er søknadspliktig, må først garasjen tegnes. deretter tar nabovarsling vanligvis 2 uker, og saksbehandlingstiden i kommunen er inntil 3 uker dersom det ikke må søkes om dispensasjon. Søker man om dispensasjon er behandlingstiden inntil 12 uker.

Det anbefales å starte planleggingen minst 1-2 måneder før byggingen skal begynne.

Når man begynner planleggingen tidlig, sitter man igjen med et bedre sluttprodukt. Detaljene blir bedre tilpasset dine ønsker, og prisen blir som regel hyggeligere.
Legg inn litt slakk i tidsplanen, ettersom det kan oppstå uforutsette hendelser. Det er lurt å være tidlig ute med bestilling av varer det kan være lang leveringstid på. Dette kan være garasjeport, fliser, dører/vinduer, osv.

Trenger du bistand i forbindelse med din garasje? Vi kan bistå med tegninger, rådgivning, byggesøknad/avklare om tiltaket er søknadspliktig, lage anbudsgrunnlag og kontrahering av entreprenør. Ta kontakt her.

Innhold