3D visualisering

3D visualisering

Vi visualiserer ditt prosjekt før spaden er satt i jorda. Fotorealistiske 3D bilder selger prosjekter raskere

3D visualisering kan brukes til å vise frem enten planlagte eller eksisterende boliger, utvendig som innvendig, natt eller dag, befolket og/eller møblert.

Med 3D visualisering presenterer vi dine prosjekter så nært det er mulig å komme opp mot virkeligheten. Enten du skal presentere et boligprosjekt eller et annet produkt er en god visuell fremstilling et viktig moment i din presentasjon.

Les mer om 3D visualisering her.

Eksteriør visualisering

3D visualisering av bygget sett utenfra med fokus på detaljer, materialer, overflater og belysning som vil vise boligen fra sin beste side. Her kan man også vise miljøet og uteplassen rundt boligen. Les mer her.

Interiør visualisering

3D visualisering av boligen innvendig viser hvordan rommene kan møbleres, valg av overflater, teksturer og farger. Disse bildene gir en følelse av hvordan det vil være å bo boligen.

Fotomontasje

Fotomontasje er integrering av 3D modeller inn i foto for fotorealistisk fremstilling av hvordan prosjektet vil fremstå som ferdig bygget. Her vil man få med seg både eksisterende nabobebyggelse, terreng og natur.

Sol/skygge analyse

Analyse som viser hvordan det nye bygget påvirker sol- og skygge forhold på eksisterende bebyggelse. I en byggesak kan saksbehandler pålegge tiltakshaver å få utført en solstudie i noen tilfeller.

3D plantegninger

Vanlig 2D plantegninger kan være vanskelig for kjøper å sette seg inn i, og forstå hvordan bygget vil bli. Da er 3D plantegninger et godt visualiseringsverktøy for å vise planløsninger med møblering og andre detaljer.

VR og 3D animasjon

Gi prosjektet ekstra liv gjennom engasjerende animasjonsfilmer. Ideelt for annonsering og sosiale medier. Det kan også settes inn firmalogo og musikk for å skape den rette stemningen for kjøper.