SDK Consult gir deler av overskuddet til veldedighet - ansvarlig søker i byggesøknader - 3D visualisering av boliger for salg - arkitekttegninger

Beskrivelse og romskjema for byggeprosjekter

Beskrivelse og romskjema for byggeprosjekter

Når man skal i gang med et byggeprosjekt, er det viktig med god planlegging. Dette gjelder uansett om du skal bygge tilbygg, påbygg, garasje, pusse opp huset, renovere et oppussningsobjekt eller annet.

God planlegging av et byggeprosjekt starter med en god oppdragsbeskrivelse av byggeprosjektet før man henter inn tilbud fra entreprenør.

Dette utarbeider man vanligvis i form av gode tegninger av prosjektet, samt en detaljert beskrivelse og et romskjema for det som skal bygges.

Dette vil brukes som underlag for entreprenøren når de skal gi en pris på byggearbeidene.

Om man ikke har detaljert det som skal bygges, vil det ofte føre til et dyrere prosjekt i form av tilleggsarbeider.

Når entreprenøren utfører tilleggsarbeider, vil disse bli vesentlig dyrere enn om arbeidene var beskrevet fra starten av. Dette fordi entreprenøren ofte tar en høyere timespris og et høyere påslag på materialer for tilleggsarbeider.

I tillegg kan en lite detaljert oppdragsbeskrivelse åpne for uenigheter med entreprenøren. I verste fall kan slike uenigheter havne i retten.

Et lite detaljert byggeprosjekt vil altså føre til mange tilleggsarbeider for entreprenøren, som vil betyr et dyrere prosjekt for deg som tiltakshaver.

Innhente pris fra entreprenører med en god leveringsbeskrivelse i form av tegninger og romskjema

Romskjema

Et romskjema brukes til å avklare de innvendige detaljene for byggeprosjektet.

I et romskjema beskriver man overflatene på gulv, vegger og tak, samt materialene, installasjonene og andre detaljer for hvert enkelt rom i huset.

For å være sikker på at man har gjort riktige valg når det gjelder materialer, stil, og farger, anbefales det å få laget 3D visualiseringer. Da vil man se hvordan sluttprosjektet vil se ut, og man kan gjøre endringer dersom det ikke ser ut slik man tenkte.
Det er billigere å gjøre endringer på tegningene, enn å gjøre endringer etter at det er bygget.

Med en slik detaljert beskrivelse av byggeprosjektet, blir det lite uklarheter og misforståelser med byggefirmaet. Prosjektet vil dermed gå mer knirkefritt og uten mange tilleggsendringer som vil fordyre prosjektet.

Beskrivelse og romskjema sammen med arkitekttegninger danner et godt grunnlag for pris fra entrprenøren

Leveringsbeskrivelse

Sammen med romskjemaet bør man også ha en leveringsbeskrivelse som beskriver alt som skal leveres.

En god oppdragsbeskrivelse av byggeprosjektet vil gjøre det lettere for bedriftene å gi et realistisk pristilbud på jobben du ønsker utført. Det er også enklere å estimere tidsbruk når oppdraget er tydelig beskrevet i forkant.

I leveringsbeskrivelsen går man mer detaljert til verkt, og beskriver alle deler av byggeprosjektet.

Der beskriver man hvordan byggeprosjektet skal bygges, hvilke forskrifter det skal følge, konstruksjonen, Hvordan bygget skal se ut utvendig, vinduer, dører, tak og beslag, ventilasjon, elektriske installasjoner, oppvarming, rørarbeider, toleranseklasser, og lignende.

Leveringsbeskrivelsen, romskjemaet og arkitekttegninger danner grunnlaget for å hente inn riktige priser fra entreprenører.

Dette vil gi deg som tiltakshaver en trygghet på at alle deler av prosjektet er planlagt og ivaretatt, samt redusere dyre tilleggsarbeider for entreprenøren.

 

Trenger du hjelp med oppdragsbeskrivelse av ditt byggeprosjekt i form av arkitekttegninger, romskjema og leveringsbeskrivelse?

Ta kontakt med oss i dag, så kan vi hjelpe deg med planleggingen av ditt prosjekt.

Innhold