SDK Consult gir deler av overskuddet til veldedighet - ansvarlig søker i byggesøknader - 3D visualisering av boliger for salg - arkitekttegninger

Skal du i gang med et byggeprosjekt, og er usikker på hvordan man finner en dyktig entreprenør man kan stole på?

Hvordan finne rett entreprenør til ditt byggeprosjekt?

Når man skal gjennomføre et byggeprosjekt, er det mange fallgruver man kan gå i. Spesielt det å velge den rette entreprenøren for jobben er helt avgjørende for å få et vellykket prosjekt.

Entreprenøren, snekkeren, tømreren, hovedentreprenøren eller byggefirmaet – Den som utfører byggearbeidene har mange navn.

Enten man skal bygge tilbygg, påbygg, garasje, innrede ubrukte rom i boligen eller renovere et oppussningsobjekt, er entreprenøren er en av de viktigste leverandørene og samarbeidspartnerne du har igjennom byggeperioden. Derfor er det viktig å vurdere aktuelle entreprenører for å sikre at de har god kapasitet og gjennomføringsevne for ditt prosjekt.

Man ønsker å finne et byggefirma som kan levere arbeidene til rett tid, til avtalt pris og god kvalitet.

Det første man kan gjøre er å høre med venner og bekjente, samt få inn en arkitekt/ingeniør tidlig i prosjektet som kan veilede deg igjennom hele prosessen og hjelpe til med å finne profesjonelle aktører.

Her skal vi gå igjennom noen punkter som vil øke sannsynligheten for at man finner den riktige entreprenøren for ditt byggeprosjekt:

Er firmaet et registrert foretak?

Sjekk at selskapet er registrert i foretaksregisteret. Dette kan sjekkes ved å søke opp firmanavnet eller organisasjonsnummeret i Brønnøysundregisteret. Er ikke selskapet registrert her, er det vanskelig å gjennomføre en vurdering av entreprenøren.

Entreprenør eller tømrerfirma - Hvordan finne et firma som er seriøst

Sjekk referansene til entreprenøren

Finn ut hvilke prosjekter de har gjennomført tidligere, og snakk med tidligere kunder. Det vil være en fin rettesnor å finne ut hvor fornøyd tidligere kunder er.

Hør med tidligere kunder om prosjektene ble levert til riktig pris, til riktig tid, og i rett kvalitet.

Om noen av referansene er tilsvarende ditt prosjekt, viser det at de har løst lignende prosjekter på en bra måte tidligere.

Ha tegninger og en detaljert beskrivelse av prosjektet

Sørg for å ha gode tegninger og en detaljert beskrivelse av byggeprosjektet. Dette for å unngå feil og misforståelser underveis i arbeidene, som fort kan føre til en dyrere sluttsum.

Gode tegninger og en detaljert beskrivelse av ditt byggeprosjekt, forenkler jobben for entreprenøren og reduserer sannsynligheten for dyre ekstraarbeider.

Et dårlig detaljert grunnlag gir også rom for uenigheter som i verste fall kan ende opp i retten.

Tegninger og en detaljert beskrivelse gir man til entreprenørene som skal prise jobben, slik at alle får nøyaktig det samme underlaget.

Hvordan finne en seriøst og dyktig entreprenør - Ha tegninger og beskrivelse av byggeprosjektet klart på forhånd

Sjekk økonomien til entreprenørfirmaet

Det er helt klart en fordel om økonomien til entreprenørfirmaet er i orden. Dette kan man sjekke på proff.

Der kan man se selskapets årsresultat de siste årene. Dersom selskapet har gått med underskudd flere år på rad, eller om selskapet har høy gjeld i forhold til egenkapital, kan dette være tegn på at entreprenøren har finansielle vansker.

Man ønsker at firmaet har nok penger på bok til daglig drift, slik at de ikke går konkurs under byggingen av ditt prosjekt.

Hvordan finner man et dyktig og seriøst entreprenørfirma? Husk å sjekk økonomien til firmaet så de ikke går konkurs under byggingen

Sjekk om byggefirmaet har sentral godkjenning

Om firmaet har sentral godkjenning, er det et kvalitetsstempel på at firmaet oppfyller kravene til utdannelse, erfaring, rutiner for kvalitetssikring og seriøsitet.

Sjekk om entreprenørfirmaet eller tømrerfirmaet har sentral godkjenning - byggeprosjekt

Sjekk kompetansen til firmaet

Spør etter fagbrev, fagutdanninger og sertifiseringer/kurs.
Dette gir deg trygghet ved eventuelle reklamasjoner, og vil også være verdifullt om du skal selge boligen din.

Forsikre deg også om hvem som vil være prosjektleder eller byggeleder for ditt prosjekt. Det er denne personen som vil ha ansvaret for ditt byggeprosjekt, så da kan man høre om hvilke utdannelse og erfaring denne personen har.

Noen prosjektledere og byggeledere har mange pågående prosjekter på samme tid, så man kan samtidig forsikre seg om hvor mange timer og hvilke dager denne personen vil være til stede på ditt prosjekt.

Hent inn tilbud fra flere firmaer

Før du bestemmer deg for entreprenøren du skal benytte, er det lurt å hente inn tilbud fra flere firmaer for å sammenligne de forskjellige kriteriene for ditt prosjekt.

Viktige kriterier kan være:

  • Pris: Tilbudssum, timespriser, påslagsprosenter for tilleggsarbeider og materialer, samt eventuelle opsjoner.
  • Kvalitet: Erfaring fra lignende prosjekter og referanser
  • Fremdriftsplan: Dersom tidsaspektet er viktig for ditt prosjekt, bør du angi en siste ferdigstillingsdato. Entreprenørene kan også konkurrere på å levere tidligere.

Når du har gått igjennom hva som er kriteriene for ditt prosjekt, er neste steg å lage en detaljert beskrivelse og tegninger av prosjektet. Her må materialvalg, kvalitet, overflater, størrelser og lignende komme tydelig frem.

Dette brukes som underlag for å hente inn tilbud fra entreprenørene.

Tilbudet fra entreprenørene bør inneholde en pris, en beskrivelse av arbeidene og materialene, samt en fremdriftsplan /tidsramme.

Hent inn tilbud fra flere entreprenører for å få en riktig pris på byggeprosjektet

Sjekk om firmaet bruker standardkontrakter

Bruk alltid kontrakt når det inngås en avtale.

Norsk Standards kontrakter (NS-kontrakter) er standardiserte kontraktsvilkår som er utarbeidet i samarbeid mellom bransjeorganisasjoner, forbrukerorganisasjoner og det offentlige. Det å bruke disse kontraktene sikrer at kontraktsvilkårene har hensyntatt både byggherre og entreprenør. Dette vil være arbeidsbesparende, da standardvilkårene legges til grunn som kontraktsvilkår når entreprisekontrakter inngås.

De fleste seriøse aktører vil bruke en standardkontrakt. Dette er en sikkerhet for begge parter som avklarer hva som vil skje ved eventuelle uenigheter.

Du finner NS-kontrakter her.

Skrive kontrakt med en seriøs entreprenør - anbefaler å bruke NS standard kontrakt

Trenger du hjelp til det å finne er seriøs entreprenør? Eller trenger du tegninger og en beskrivelse av arbeidene som skal gjøres, for å unngå høye tilleggskostnader underveis i byggeprosjektet?

Ta kontakt her.

Innhold