SDK Consult gir deler av overskuddet til veldedighet - ansvarlig søker i byggesøknader - 3D visualisering av boliger for salg - arkitekttegninger

Energikartlegging av bygg – Energikartlegging av næringsbygg og borettslag

Hva er energikartlegging?

Energikartlegging med støtte fra enova - EU vil redusere energiforbruket og avhengigihet av strøm

Energikartlegging er en viktig del av arbeidet med å redusere energiforbruket og øke energieffektiviteten i bygninger. Det innebærer å undersøke hvordan energi brukes i en bygning, og å identifisere områder hvor det er mulig å spare energi.

Det finnes flere forskjellige metoder for å gjennomføre en energikartlegging, men en vanlig fremgangsmåte er å bruke et energioppfølgingsverktøy for å samle inn data om energiforbruket i bygningen. Dette kan være alt fra strømmålere til termografering.

Man går også igjennom hele bygget og kartlegger U-verdien (isloeringsevnen) til alle bygningsdelene. Da får man også kartlagt eventuelle kuldebroer/utettheter i konstruksjonen, og kommet med forslag til tiltak som kan gjøres for å redusere strømforbruket.

Deretter analyseres dataene for å identifisere områder hvor det er mulig å spare energi, for eksempel ved å bytte ut gamle apparater med mer energieffektive, eller ved å isolere bygningen bedre.

En energikartlegging kan også være en god mulighet til å identifisere potensielle investeringer i fornybar energi, som solceller, varmepumper eller lignende. Disse investeringene kan bidra til å redusere avhengigheten av fossil energi og dermed redusere utslippene av klimagasser.

Energikartlegging kan være svært lønnsomt i det lange løp, spesielt nå som strømprisen er såpass høy.

Det å redusere energiforbruket og eventuelt kartlegge billigere energikilder som gjør at man kan spare store summer på strømutgifter, vil samtidig bidra til å redusere utslippet av CO2.

ENOVA gir støtte til energikartlegging av borettslag og næringsbygg (yrkesbygg)

Energirådgiver foretar energikartlegging av næringsbygg og borettslag

De siste 7 årene har strømforbruket i Norge variert fra 130 til 140 Twh per år. NVE forventer at dette vil øke fremover som følge av at transportsektoren og petroleumsnæringen skal elektrifiseres, i tillegg til forventet økt strømbruk i ny industri og datasentre.

Samtidig er strømnettet i Norge nesten fullt utnyttet, så det er viktig å finne andre energikilder eller redusere energiforbruket for å kunne fortsette som nå.

I tillegg har Norge igjennom Parisavtalen forpliktet seg til å redusere utslippene med klimagasser med minst 55 prosent i 2030 sammenlignet med utslippet i 1990.  

For å kunne nå diss målene gir Enova støtte til energikartlegging og energieffektivisering av næringsbygg og boligselskaper.

Nytt EU-direktiv setter krav til oppdatering av eksisterende næringsbygg

Energikartlegging av næringsbygg - Energirådgiver kartlegger næringsbygg

EU-parlamentet vedtok 14. mars et direktiv om bygningers energiytelse: Alle næringsbygg skal opp på minimum energimerke E i 2027, og energimerke D innen 2030.

EUs grønne giv – The European Green Deal – er en omfattende strategi for grønn vekst som ble lagt frem av EU-kommisjonen i 2019. Den store ambisjonen er å gjøre EU klimanøytralt innen 2050.

Dermed kan bygninger som ikke oppfyller energikrav og markedsforventningene i fremtiden ha svakere etterspørsel, høyere ledighet, lavere vekst i leie og fallende leiepriser. Bygg som ikke oppfyller fremtidige energieffektivitetsstandarder som en del av overgangen til netto nullutslipp, kan i verste fall bli såkalte «stranded assets» – det vil si eiendommer som mister sin verdi fordi de ikke er grønne nok. De blir utsatt for en økonomisk foreldelse.

Enova støtte til næringsbygg

Energikartlegging næringsbygg - Energirådgiver kartlegger næringsbygg med støtt fra enova

Enova kan gi støtte til energikartlegging av næringsbygg. Kartleggingen skal gjøres av en ekstern energirådgiver, med mindre firmaet selv har kompetanse som oppfyller kravene.
Denne energikartleggingen kan vi i SDK Consult AS bistå dere med.
Støtten fra Enova kan dekke inntil 50% av kostnadene, og maksimalt 400.000 kr.

Enova kan også gi støtte til prosjekter som forbedrer energitilstanden i eksisterende næringsbygg med mer enn 20%. Støtten fra Enova kan dekke inntil 30% av kostnadene, og maksimalt 10 millioner kroner.

Enova støtte til borettslag og sameier (boligselskap)

Energikartlegging av borettslag - Energirådgiver kartlegger med støtte fra enova

Enova gir også støtte til energitiltak i borettslag, boligsameier og andre boligselskap.
For å søke må man ha en plan om å forbedre energitilstanden med minimum 20%. Også her vil det være nødvendig å bruke en ekstern energirådgiver til å sette realistiske mål og finne riktige energitiltak.

Støtten fra Enova kan være inntil 30% av kostnadene og maksimalt 10 millioner kroner.

Søke om støtte fra ENOVA til å gjennomføre energitiltak i borettslag og næringsbygg

For å søke om støtte fra Enova må man først få utført en energikartlegging av en energirådgiver. I rapporten vil man komme frem til hvilke tiltak man vil gjennomføre for å redusere energitilstanden med minimum 20%. I søknaden må man redegjøre for dette.

Energiberegningen må gjøres i henhold til NS 3031:2014. Denne beregningen og kartleggingen må legges ved søknaden.

Et budsjett for prosjektet må også være med i søknaden til Enova.

Vi i SDK Consult AS har erfaring med å søke om støtte fra Enova for både næringsbygg og borettslag, og kan bistå deg med søknaden.

Hvorfor bør man gjennomføre en energikartlegging?

Alle eldre borettslag og næringsbygg bør gjennomføre en energikartlegging for å få en oversikt over hva som kan og bør gjøres med sitt bygg for å redusere energikostnadene og utslippet.

Nå som Enova gir støtte til 50% av kostnaden for kartleggingen har det aldri vært billigere å få gjennomført dette.

En annen grunn til at man bør gjennomføre en energikartlegging nå, er at EU-parlamentet vedtok 14. mars et direktiv om bygningers energiytelse: Alle næringsbygg skal opp på minimum energimerke E i 2027 og energimerke D innen 2030. Man vil antagelig ikke lenger kunne leie ut næringsbygg om bygget ikke er i henhold til EU-direktivet.

EU-kommisjonen har nemlig som mål å gjøre EU klimanøytralt innen 2050.

Hvilke tiltak kan bli foreslått etter en energikartlegging?

Hvilke tiltak som vil forbedre energibruken mest vil avdekkes etter at energikartleggingen er uført for det spesifikke bygget. Men her er noen tiltak som kan redusere strømregningen i de fleste bygg:

Etterisolering av vegger og tak

Etterisolering av tak og vegger i bolig - Redusere energibruk og strømregningen

Det å oppgradere bygningens isolasjon er en klok beslutning som kan gi betydelige fordeler, både økonomisk og miljømessig. Etterisolering av bygg bidrar ikke bare til å redusere energiforbruket, men det øker også komforten i bygget.

God isolasjon gir en jevnere innetemperatur og reduserer trekk. Dette skaper et mer behagelig miljø hele året. Ingen ønsker å oppleve kalde områder om vinteren eller overopphetede rom om sommeren. Etterisolering bidrar til å skape et mer behagelig og temperert inneklima, noe som kan ha positive effekter på helsen og trivselen.

Ved å hindre varme- og kuldetap, reduseres risikoen for kondens og fuktighet. Dette er kritisk for å forhindre skader, som for eksempel muggvekst, råte eller rust. Ved å investere i etterisolering kan man forlenge levetiden til bygningen og redusere behovet for kostbare reparasjoner på lang sikt.

Bytte ut gamle vinduer med nye Bytte ut gamle vinduer - energioptimalisering og energikartlegging

Om man har gamle vinduer i bygget, vil man merke stor forskjell om man bytter ut disse med nye vinduer. Eldre vinduer kan ha utdaterte tetningsmaterialer og dårlig glass, som gir stort varmetap. Ved å investere i moderne, energieffektive vinduer med triple glasslag og termisk isolering, kan du redusere energiforbruket, senke strømregning og redusere utslippet.

Installere solceller på tak eller vegg

Solceller - hvor mye koster solcellepaneler - er solceller søknadspliktig

Med det økende fokuset på bærekraft og miljøbevissthet, blir solenergi stadig mer populært som en ren og fornybar energikilde. En effektiv måte å integrere solenergi i ditt bygg, er å installere solceller på taket. La oss utforske hvorfor dette ikke bare er en miljøvennlig beslutning, men også en smart investering for fremtiden.

En av de mest åpenbare fordelene ved å installere solceller på taket er reduksjonen av energikostnadene. Solceller gir en pålitelig og konstant kilde til elektrisitet som kan redusere eller til og med eliminere behovet for å kjøpe strøm fra det offentlige strømnettet. Når man produserer mer strøm enn man klarer å bruke selv, kan man selge denne strømmen til strømleverandøren.

Dette resulterer i betydelige besparelser på strømregningene over tid.

Solenergi er en ren og fornybar energikilde som ikke forårsaker skadelige utslipp eller forurensning. Ved å installere solceller på taket, reduserer du ditt økologiske fotavtrykk og bidrar til å bekjempe klimaendringene. Dette miljøvennlige valget hjelper med å bevare planeten for kommende generasjoner.

Solcellesystemer har generelt lave vedlikeholdskostnader. De krever minimalt med tilsyn, og de fleste solcellepaneler er laget for å tåle vær og vind i mange år. Ved å investere i solceller på taket, kan du nyte godt av pålitelig kraftproduksjon med minimale bekymringer for vedlikehold.

Les mer om solceller her.

Installere varmepumpe

Alle typer-varmepumper-luft-til-luft-luft-til-vann-vann-til-vann-billig-og-miljovennlig-oppvarming-av-boliger-og-bygg

I en verden der bærekraft og energieffektivitet blir stadig viktigere, har varmepumper blitt en populær løsning for oppvarming av bygg. Installasjon av en varmepumpe gir en rekke fordeler for både lommeboken din og miljøet.

Les mer om varmepumper her.

Installere ventilasjon med varmegjenvinner i eldre bygg

Ventilasjon med varmegjenvinner -Enøk tiltak som reduserer strømforbruk med støtte fra enova

Å installere ventilasjon med varmegjenvinner i eldre bygninger kan være nøkkelen til å forbedre innendørs luftkvalitet, redusere energiforbruket og skape et mer komfortabelt bo- eller arbeidsmiljø. Her er hvorfor dette er en klok beslutning for de som eier eller oppgraderer gamle bygg:

 • Forbedret Inneklima:
  Eldre bygninger lider ofte av dårlig luftkvalitet på grunn av utilstrekkelig ventilasjon. Ventilasjonssystemer med varmegjenvinning sikrer en jevn og kontinuerlig luftstrøm, fjerner forurensninger, samt gir frisk og ren luft.
 • Redusert Fuktighet og Muggvekst:
  Eldre bygg kan være mer utsatt for fuktighetsproblemer, noe som kan føre til muggvekst. Ventilasjon med varmegjenvinning bidrar til å kontrollere fuktighetsnivået ved å trekke ut fuktig luft og erstatte den med tørrere luft, og dermed reduserer risikoen for muggproblemer.
 • Energibesparelser:
  Ved å utnytte varmegjenvinningssystemet kan ventilasjonssystemet redusere behovet for ekstra oppvarming. Det gir en kostnadseffektiv måte å opprettholde en behagelig temperatur i bygningen, samtidig som energiforbruket reduseres.
 • Økt Eiendomsverdi:
  En oppgradert ventilasjon med varmegjenvinning kan øke verdien på eiendommen. Potensielle kjøpere verdsetter energieffektive og moderne funksjoner, og dermed gjør det gamle bygget mer attraktivt på markedet.
 • Bedre Temperaturkontroll:
  Ventilasjonssystemer med varmegjenvinning gir bedre kontroll over temperaturen i forskjellige rom. Dette gir beboerne muligheten til å tilpasse temperaturen etter behov, noe som øker komforten.
 • Tilpasning til Dagens Standarder:
  Ved å installere ventilasjon med varmegjenvinning kan eldre bygg oppgraderes for å møte dagens standarder for energieffektivitet og bærekraft. Dette er spesielt viktig med tanke på økende fokus på miljøbevissthet.
 • Bedre Helse og Trivsel:
  God ventilasjon er knyttet til bedre helse og trivsel. Redusert eksponering for forurensninger og allergener kan bidra til å skape et mer helsefremmende miljø for beboerne.

Å investere i ventilasjon med varmegjenvinning i eldre bygninger er ikke bare en nødvendighet for å oppfylle moderne standarder, men også en investering i komfort, helse og bærekraft for både dagens og kommende generasjoner.

Installere Varmestyringssystem

Det å installere et varmestyringssystem i bygget kan redusere energiutgiftene med 25 til 40 prosent.

Her er noen av fordelene med å installere et varmestyringssystem:

 • Energieffektivitet: Smart varmestyring gir deg kontroll over temperaturen i hvert rom, noe som hjelper deg å unngå overflødig oppvarming og reduserer energiforbruket.
 • Komfort: Muligheten til å tilpasse temperaturen individuelt i hvert rom gir en mer behagelig boopplevelse for alle i huset.
 • Kostnadsbesparelser: Gjennom bedre kontroll over oppvarmingen kan du redusere strømregningene og oppnå økonomiske besparelser på lang sikt.
 • Miljøvennlig: Ved å redusere unødvendig energiforbruk, bidrar smart varmestyring til å redusere det økologiske fotavtrykket og fremme bærekraft.
 • Fleksibilitet: Smarte varmestyringssystemer gir deg fleksibilitet til å styre oppvarmingen eksternt via mobilapper, slik at du kan tilpasse temperaturen selv når du ikke er hjemme.

Energikartlegging – Oppsummering

Å gjennomføre en grundig energikartlegging av ditt bygg kan være en kritisk første skritt mot en mer bærekraftig og energieffektiv livsstil. Her er hvorfor du bør vurdere å ta denne viktige handlingen:

 • Identifiser Energiforbruket:
  Energikartlegging gir deg innsikt i hvordan energien brukes i bygget. Det identifiserer hva som forbruker mest energi, hvor energien forsvinner og gir deg en klar oversikt over områdene som bør forbedres.
 • Reduser Energiforbruket:
  Ved å analysere resultater fra energikartleggingen, kan du identifisere områder der energiforbruket kan reduseres. Dette kan inkludere enkle justeringer som å bytte ut eldre apparater med mer energieffektive modeller eller å forbedre isolasjonen for å redusere varmetap.
 • Senke Energiutgiftene:
  Energikartlegging fører ofte til betydelige kostnadsbesparelser. Ved å redusere energiforbruket, kan du forvente lavere strømregninger over tid. Dette gjør energikartlegging til en langsiktig investering som betaler seg selv gjennom økonomiske besparelser.
 • Øke Komforten i bygget:
  Energikartlegging bidrar til å optimalisere inneklimaet i bygget. Ved å adressere områder med temperaturvariasjoner, dårlig isolasjon, eller fuktig inneklima, kan du skape et mer komfortabelt innemiljø i bygget.
 • Bidra til Bærekraft:
  Gjennom energikartlegging tar du et aktivt skritt mot en mer bærekraftig livsstil. Ved å redusere energiforbruket reduserer du også ditt økologiske fotavtrykk, bidrar til å bevare ressurser og støtter miljøvennlige initiativer.
 • Få Tilgang til Incentiver og Støtte:
  Mange steder tilbyr økonomiske insentiver og støtteordninger for de som gjennomfører energiforbedrende tiltak. Grip sjansen til å gjennomføre en energikartlegging nå, mens Enova gir støtte til halvparten av kostnaden.
  Flere banker tilbyr også såkalte grønne lån, som gir dere bedre vilkår for å finansiere prosjekter som bidrar til en bedre miljø.
 • Planlegging for Fremtiden:
  Energikartlegging gir deg et solid grunnlag for å utvikle en langsiktig energiplan for hjemmet ditt. Dette kan inkludere gradvise oppgraderinger, investeringer i mer energieffektive apparater, og en bevisst holdning til energibruk.

Ønsker du å få gjennomført en energikartlegging av borettslag eller næringsbygg? Ta kontakt med oss i SDK Consult nå, så kan vi bistå med både energikartleggingen og søknad om støtte til Enova.

I energikartleggingen vil vi karlegge hele bygget og komme med forslag til hvordan tiltak som vil gi dere mest mulig for pengene, samtidig som det gir bygget ne vesentlig oppgradering. Vi kan også gi pris på tiltakene som anbefales.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat.

Innhold