SDK Consult gir deler av overskuddet til veldedighet - ansvarlig søker i byggesøknader - 3D visualisering av boliger for salg - arkitekttegninger

Varmepumpe – Reduserer strømforbruket og CO2-utslippet  

Varmepumpe – Reduserer strømforbruket og CO2-utslippet  

Varmepumpe vann - varmtvann til gulvvarme radiatorer vask

Varmepumper er en type varmekilde som bruker energi fra omgivelsene for å varme opp et hus eller en bygning. De kan bruke energi fra luft, bakken eller vann for å generere varme, og er et mye billigere og mer miljøvennlig alternativ til tradisjonelle oppvarmingsmetoder som strøm, olje- eller gassfyr.

En av de største fordelene med varmepumper er at de er svært energieffektive. De bruker mindre energi enn tradisjonelle oppvarmingsmetoder for å lage samme mengde varme, noe som vil føre til betydelige besparelser på oppvarmingsutgiftene.

Det å installere varmepumpe i et bygg, vil også forbedre energimerkingen av bygget. En varmepumpe vil gjøre bygget mindre avengig av elektrisitet.

Når man utfører en energikartlegging av et bygg, vil man ofte anbefale å installere varmepumpe i bygget. Men det kan være komplisert å installere varmepumper i eksisterende bygg. Her kan vi være behjelpelige med å finne en god løsning. 

Så det å installere en varmepumpe vil gi deg store besparelser i strømutgifter og reduksjon av klimagassutslipp.

Samtidig har varmepumper dokumentert positiv effekt på inneklimaet, spesielt for dem som er plaget av astma eller allergi.

Varmepumper kan også brukes til å kjøle ned et rom ved å fjerne varme fra luften i rommet og sende den tilbake til omgivelsene. Dette gjør dem til et fleksibelt alternativ for både oppvarming og kjøling.

Det finnes flere typer varmepumper, inkludert luft-til-luft varmepumper, luft-til-vann varmepumper jordvarme varmepumper og bergvarmepumper.

Luft-til-luft varmepumper bruker energi fra luften utenfor for å varme opp luften innenfor et hus eller en bygning. Luft-til-vann varmepumper bruker energi fra luften for å varme opp vannet i et hus eller en bygning, jordvarme varmepumper bruker energi fra jorden for å generere varme, og bergvarmepumper bruker energi fra berg/fjell.

Varmepumper kan kreve noe vedlikehold for å fungere optimalt. Dette kan inkludere rengjøring av filtre, sjekk av kjølemediet nivåer og inspeksjon av ventilasjonskanaler.

Luft-til-luft varmepumper

Luft til luft varmepumpe - Luft-til-luft varmepumpe reduserer strømforbruket og CO2 utslippet - bra økonomisk investering spesielt nå som strømprisen er så høy

Luft til luft varmepumper er en effektiv og miljøvennlig måte å varme opp huset ditt på vinterstid. De bruker energien fra luften utendørs til å varme opp luften innendørs ved hjelp av en kompressor og et varmevekslingssystem.

Fordeler med luft til luft varmepumpe:

 • Energibesparende: Luft til luft varmepumper bruker mindre energi enn tradisjonelle oppvarmingsmetoder, noe som resulterer i lavere strømregninger.
 • Miljøvennlig: De bruker ikke fossile brensler, slik som olje eller gass, noe som reduserer karbondioksidutslippene dine.
 • Enkel installasjon: Luft til luft varmepumper er enkle å installere og krever minimalt vedlikehold.
 • Fleksibilitet: De kan brukes både til oppvarming og kjøling av huset, noe som gir deg året rundt komfort.

Ulemper med luft til luft varmepumpe:

 • Lav effekt ved lave temperaturer: Luft til luft varmepumper fungerer best når temperaturen utendørs er høyere enn innendørs, og kan være mindre effektive ved svært lave temperaturer.
 • Lyd: Noen modeller kan være litt støyende.
 • Ujevn oppvarming: Luft til luft varmepumper kan noen ganger føre til at temperaturen varierer i rommene, så det kan være nødvendig å installere flere enheter for å oppnå jevn oppvarming.

Luft til luft varmepumper er et godt valg for deg som ønsker å spare energi og redusere sine miljøpåvirkninger, samtidig som du ønsker en enkel og fleksibel løsning for oppvarming og kjøling av huset.

Er det søknadspliktig å installere luft-til-luft varmepumpe?

Vanligvis er det ikke søknadspliktig å installere varmepumpe på boliger. 

Men det kan være unntak for installasjon av varmepumpe på verne- og bevaringsverdige boliger. Det kan også være unntak dersom installasjonen medfører en fasadeendring. Dette bør man spesielt sjekke dersom det gjelder installasjon av flere varmepumper på en vegg eller når et sameie eller borettslag monterer varmepumpe for alle boenhetene. 

Hvor mye koster en luft til luft varmepumpe?

Prisen for en luft til luft varmepumpe ligger vanligvis på 15-20.000 kr inkludert montering.

Luft-til-vann varmepumper

Varmepumpe vann til vann eller vann eller luft til vann - billig og miljøvennlig oppvarming

Luft-til-vann varmepumper er en avansert og effektiv teknologi for oppvarming av huset ditt. De bruker fornybar energi fra uteluften til å varme opp vann som deretter brukes til å oppvarme huset ditt ved hjelp av radiatorer, gulvvarme eller varmtvannstank.

Fordeler med luft til vann varmepumper:

 • Energibesparende: Luft-til-vann varmepumper bruker mindre energi enn tradisjonelle oppvarmingsmetoder. Varmepumpen er 2-3 ganger mer effektive enn strømbaserte varmekidler som panelovn. Man kan redusere strømbehovet med opptil 80%.
 • Miljøvennlig: De bruker ikke fossile brensler, slik som olje eller gass, noe som reduserer CO2-utslippet.
 • Enkel installasjon: Luft-til-vann varmepumper kan enkelt installeres i nye eller eksisterende bygninger.
 • Året-rundt komfort: Luft-til-vann varmepumper gir jevn oppvarming og varmt vann året rundt.

Ulemper:

 • Høyere oppstartskostnader: Luft-til-vann varmepumper kan være dyrere enn andre oppvarmingsmetoder å installere, med dette tjenest inn med lavere strømregninger.
 • Avhengig av utendørstemperatur: Effekten av varmepumpen vil variere avhengig av temperaturen utendørs, noe som kan føre til at det trengs en backup-oppvarming.
 • Krevende vedlikehold: Luft-til-vann varmepumper krever jevnlig vedlikehold for å opprettholde sin effektivitet.

Luft-til-vann varmepumper er et godt valg for de som ønsker å spare energi og redusere utslippet.

Faktisk gir væske-til-vann-varmepumper den høyeste energibesparelsen du kan få med varmepumper, med hele tre til fire ganger så mye varme som den strømmen som brukes.

Hvor mye koster en luft-til-vann varmepumpe?

Selve varmepumpen til en luft-til-vann varmepumpe koster vanligvis mellom 60.000 og 130.000 kroner, men det finnes også modeller som koster over 170.000 kroner. Dette inkluderer ikke montering.

Kostnaden for standard montering av luft-til-vann-varmepumper er litt vanskeligere å beregne da dettte er et litt komplisert system. Men man kan gjøre et grovt anslag på rundt 8.000 til 10.000 kroner. Dette inkluderer ikke arbeid som gjøres av elektriker eller rørlegger. Hvis du for eksempel må installere systemer for vannbåren varme i boligen, vil dette utgjøre en betydelig tilleggskostnad, og siden vi her ser på priser for standard montering, må du regne med at sluttprisen i alle tilfeller vil bli noe høyere enn anslagene våre.

Væske-til-vann varmepumpe

Varmepumpe væske til vann - energisparende og bra for miljøet - Væske-til-vann varmepumpe

Væske-til-vann varmepumper er en av de mest effektive måtene å varme opp boliger og bygninger på. Disse varmepumpene utnytter energien i grunnvannet eller i sjøen for å gi et pålitelig og konstant oppvarmingssystem. Men hvordan fungerer disse varmepumpene, og hva er fordelene ved å bruke dem?

Hvordan fungerer en væske-til-vann varmepumpe?

En væske-til-vann varmepumpe fungerer ved å trekke ut energi fra en kilde, som grunnvann eller sjøvann, og overføre den til et varmtvannssystem som brukes til å varme opp boliger eller bygninger. Denne typen varmepumpe bruker en væske, som vanligvis er en blanding av vann og frostvæske, som sirkulerer gjennom rørene i varmepumpen.

Varmepumpen fungerer ved å trekke ut varmen fra kildevannet eller sjøvannet og overføre den til varmeveksleren, som deretter varmer opp væsken i varmepumpen. Den varme væsken går deretter gjennom rørene til varmtvannssystemet, hvor den varmer opp vannet som brukes til oppvarming.

Fordeler ved å bruke væske-til-vann varmepumper:

Høye energibesparelser: Væske-til-vann varmepumper er kjent for å være svært effektive og kan gi besparelser på opptil 80% sammenlignet med tradisjonelle oppvarmingssystemer. Dette skyldes at varmepumpene bruker en fornybar energikilde i stedet for fossilt brensel, og utnytter energien som allerede finnes i miljøet.

Miljøvennlig: Væske-til-vann varmepumper er en miljøvennlig måte å varme opp boliger og bygninger på, siden de bruker fornybar energi og ikke produserer CO2-utslipp.

Pålitelig: Væske-til-vann varmepumper gir en pålitelig oppvarming, selv når temperaturen synker under null grader. Dette skyldes at kildevannet eller sjøvannet som brukes som energikilde, har en konstant temperatur.

Lite vedlikehold: Væske-til-vann varmepumper har vanligvis lavere vedlikeholdskostnader enn andre varmesystemer, siden de har færre bevegelige deler og har en enklere utforming.

Flere bruksområder: Væske-til-vann varmepumper kan brukes til både oppvarming og kjøling av boliger og bygninger, og kan også brukes til oppvarming av svømmebassenger og varmtvann.

Hvor mye koster en væske-til-vann varmepumpe?

En væske-til-vann-varmepumpe er vanligvis det dyreste alternativet, men også det med lengst levetid og den høyeste energibesparelsen over tid.

Bergvarme med energibrønn koster fra 220.000 kroner og oppover, mens jordvarme er noe billigere og koster mellom 170.000 og 250.000 kroner. Selve varmepumpen har en pris på mellom 85.000 til 150.000 kroner, så her er både varmepumpen og installasjonen en kostbar investering.

Jordvarme varmepumper/bergvarmepumper

Jordvarmepumpe - bergvarmepumpe - effektiv og billig oppvarming av bygg på en miljøvennlig måte

Jordvarmevarmepumper – En bærekraftig løsning for varme og kjøling.

Med økende bevissthet om klimaendringer og vår påvirkning på miljøet, søker folk etter mer bærekraftige alternativer for varme og kjøling i hjemmet. En av de mest effektive og miljøvennlige løsningene er jordvarme varmepumper.

Solenergien lagres i jorden. Varmepumpen tar opp denne lagrede solenergien med en nedgravd kollektor. Kollektoren er en slange som er fylt med frostbeskyttet væske, og som er gravd 80 –100 cm ned i bakken. Lengden på slangen kan være mellom 250 til 400 meter, avhengig av valgt størrelse på varmepumpen. Mest effektivt energiopptak får man fra jordsmonn med et stort vanninnhold.

En jordvarme varmepumpe benytter seg altså av varmeenergi fra jorden for å varme opp hjemmet ditt, samtidig som det også kan brukes til å kjøle det ned om sommeren.

Fordeler med jordvarmevarmepumper:

 • Lavt energiforbruk: Jordvarmevarmepumper er svært energieffektive, noe som resulterer i lavere strømregninger og mindre utslipp av klimagasser.
 • Allsidig bruk: Jordvarmevarmepumper kan brukes til både oppvarming og kjøling av hjemmet.
 • Lengre levetid: Jordvarmevarmepumper har en lengre levetid enn tradisjonelle varmepumper, og krever også mindre vedlikehold.
 • Miljøvennlig: Ved å benytte seg av fornybar energi fra jorden, bidrar jordvarmevarmepumper til en mer bærekraftig framtid.

Jordvarmevarmepumper en fantastisk mulighet for deg som ønsker å være mer miljøbevisst, samtidig som du sparer penger på varme- og kjølekostnader.

Bergvarmepumpe

Jordvarmepumpe - bergvarmepumpe er en super måte å få ned strømkostnadene til oppvarming på. Dette reduserer også CO2 utslippet fra bygget.

Lenger ned i bakken finnes det såkalte overflatenære geotermiske laget, en varmekilde som holder tilnærmet konstant temperatur hele året. Varmepumpen henter opp lagret solenergi via en kollektor i et boret hull i fjellet. Boredybden kan variere mellom 90 og 200 meter, avhengig av størrelse på varmepumpen.

Bergvarmepumpe kan brukes til alle typer bygninger, store eller små, offentlige eller private. Det krever ikke stor plass, og borehullet kan bores selv i små hager.

Er det forskjell på jordvarmepumpe og bergvarmepumpe?

Selve varmepumpen er den samme.
Forskjellen ligger i hva slags type varmekilde som brukes, enten det er fjell eller berg, jord, grunnvann eller sjø. I alle tilfellene konsentrerer varmepumpen den lagrede energien fra energikilden, slik at den kan gi varmtvann til radiatorer, gulvvarme, bad og dusj.

Begrepet «bergvarmepumpe» brukes ofte som et samlebegrep for varmepumper som henter energi fra under bakken eller fra sjøen. Det betyr at alle bergvarmepumper, også fungerer som jordvarmepumper.

Vurderer du å få deg en varmepumpe?

Vi har samarbeidspartene som både leverer og installerer de forskjellige varmepumpene, så ta kontakt her om du er interessert i å få et godt tilbud.

Innhold