Selvbygger – Hva vil det si å være selvbygger, og når kan man være det?

Det er mange som har hørt om det å være selvbygger, men hva betyr det egentlig, og når kan man være selvbygger? Dette skal vi svare på her.

Gjennom lange tider har det vært vanlig at tiltakshaver selv har bidratt med egeninnsats ved bygging av egen bolig, fritidsbolig, tilbyggpåbygggarasjer, uthus og ulike rehabiliteringsarbeider. Egeninnsatsen kunne være uavhengig av egne faglige kvalifikasjoner, men ofte basert på familie og venners innsats og kompetanse.

Når ansvarsrettsystemet ble innført i 1997 ønsket stortinget at denne muligheten skulle videreføres. Det ble derfor bestemt at det fortsatt skulle være lov å være selvbygger.

Hva vil det si å være selvbygger?

På de fleste byggeprosjekter er det krav om å bruke ansvarlige foretak for byggesøknadtegninger, prosjektering og utførelse av arbeider.

Men plan- og bygningsloven åpner for at tiltakshaver kan bygge sin egen bolig eller fritidsbolig. Byggesaksforskriften sier at man kan som tiltakshaver stå ansvarlig i egen byggesak, uten at det tas hensyn til kravene om godkjenning og krav til ansvarlige foretak.

Tiltakshaver må likevel sannsynliggjøre at arbeidet blir utført i samsvar med Plan – og bygningsloven, Byggesaksforskriften (SAK10), byggteknisk forskrift (TEK17) og gjeldende planbestemmelser. Tiltakshaver er ansvarlig for kvaliteten i det arbeidet som utføres.

Som selvbygger kan man velge om man ønsker å stå ansvarlig for alt selv, eller om man kun ønsker å stå ansvarlig for deler av prosjektet.

Man kan for eksempel sette bort jobben som ansvarlig søker, og stå for prosjekteringen og utførelsen selv.

Så selv om man er selvbygger for hele prosjektet, kan man hente inn hjelp fra profesjonelle aktører til å få utført jobben i henhold til lover og forskrifter. Dette anbefales, om man ikke kjenner godt til regelverket selv.

“Selv om man er selvbygger for hele prosjektet, kan man hente inn hjelp fra profesjonelle aktører til å få utført jobben i henhold til lover og forskrifter.”

Kan jeg være selvbygger?

Alle kan i utgangspunktet søke om å være selvbygger, men det gjelder kun ved bygging av egen bolig og egen fritidsbolig. Det er kommunen som kan godkjenne en person for ansvarsrett for egen bolig eller fritidsbolig.

Man kan være selvbygger på prosjekter opp til enebolig med sekundærleilighet. Tomannsbolig og rekkehus kan man ikke være selvbygger på.

Krav for at du skal kunne være selvbygger:

 • Byggearbeidene må være av liten vanskelighetsgrad. 
 • Det må gjelde egen bolig eller hytte. Det vil si helårsbolig, garasje, hytte, påbyggtilbygg, uthus og lignende. Man kan ikke være selvbygger for andre typer bygg.
 • Du må kunne sannsynliggjøre at du, medhjelper eller firma innehar tilstrekkelig kvalifikasjon. Her legger man vekt på kompetanse og erfaring.
 • Du må kunne sannsynliggjøre at arbeidene blir tilfredsstillende utført. Det vil si at arbeidene blir gjort i henhold til regelverket.

  Som selvbygger er det ikke krav til at du gjør alt arbeidet selv, og du kan hente inn fagpersoner med kompetanse på områder du selv ikke behersker. Det viktige er at det må være tydelig hvem som gjør hva.

selvbygger - kan jeg være selvbygger? byggetegninger - arkitekt - ansvarlig søker byggesøknad - entreprenør pris

Krav til deg som selvbygger

Selvbygger har ansvaret for at byggeprosjektet blir utført i samsvar med alle lover, regler og gjeldende planbestemmelser.

Det må derfor hentes inn kompetanse på de fagområdene man ikke behersker selv.

Dersom man som selvbygger står ansvarlig for alle fagområdene i byggesaken, er det ikke krav om å sende inn gjennomføringsplan sammen med byggesøknaden.

Men dersom det er andre ansvarlige foretak i prosjektet, må man som søker ordne gjennomføringsplan, ansvarsretter og samsvarserklæringer.

Hva er fordelen med å være selvbygger?

Det finnes flere fordeler med det å være selvbygger:

 • Man betaler et gebyr til kommunen for hvert ansvarlig foretak i en byggesak. Dette slipper man når man er selvbygger.
 • Flere håndverker firmaer kan være interessert i å gi tilbud på arbeidene når de slipper dokumentasjonskravene for ansvarlig foretak
 • Du kan velge å gjøre deler av arbeidene selv, og sette bort de arbeidene du ikke behersker, eller ikke ønsker å gjøre selv.
 • Når man er selvbygger, trenger man ikke å ha alle de ansvarlige foretakene på plass før byggesøknaden sendes inn til kommunen. Så man har bedre tid på seg til å hente inn håndverkere.
 • Det blir ofte billigere når firmaer ikke trenger å sende inn ansvarsrett.

Så om du har muligheten til å være selvbygger, kan det være flere fordeler med det. Man kan også spare penger på å velge denne løsningen.

Vi i SDK Consult AS har lang erfaring med å utarbeide søknader og tegninger for selvbyggere. Ta kontakt med oss for mer informasjon om hvilke rettigheter du har og hvordan vi kan hjelpe deg med ditt prosjekt.

Innhold