SDK Consult gir deler av overskuddet til veldedighet - ansvarlig søker i byggesøknader - 3D visualisering av boliger for salg - arkitekttegninger

Direktoratet for byggkvalitet vil at alle kommuner skal føre tilsyn på hybler og utleieboliger

Utleie - nå skal det føres tilsyn på alle som leier ut ulovlig - hybel eller annen utleieDirektoratet for byggkvalitet setter nå igang en storstilt tilsynskampanje for å ta de som leier ut hybler eller andre utleieenheter ulovlig

Direktoratet for byggkvalitet har i disse dager sendt ut brev til alle kommuner i Norge der de oppfordrer de til å bli med på en nasjonal tilsynskampanje i 2023.

Det skal sette i gang en storstilt kampanje som går ut på å sjekke at hybler og andre typer utleieenheter er bygget i henhold til teknisk forskrift, og at de er omsøkt / godkjent.

De viktigste kravene de vil sjekke er rømningsveiene, størrelse på rommene og andre forhold som berører inneklima. Dette for å sette søkelyset på at alle har gode og trygge boforhold.

Spesielt hybler i kjellere og på loft utgjør en stor risiko, dersom brannsikkerheten ikke er ivaretatt.

Så leier du ut en hybel som ikke er godkjent, kan du vente deg et besøk.

Hva gjør man dersom man har en hybel eller utleiedel som ikke er godkjent?

Dersom man har en hybel eller en utleiedel som ikke er godkjent, bør man få denne godkjent så raskt som mulig.

Dette gjøres ved å kontakte et foretak som kan være ansvarlig søker for prosjektet og gjennomføre søknadsprosessen.

Ofte må tiltaket også tegnes, da man må vise eventuelle bruksendringer av rom med plantegning, og man må tegne nye fasader om det skal inn nye eller større vinduer.

Man må også tegne snitt av huset, for å vise takhøyden i rommene man skal leie ut eller bruksendre.

Tiltaket må også tegnes inn på et situasjonskart.

Tegningene må være fagkyndig utført. Les mer om krav til tegninger her.

Når man har tegninger av tiltaket, må man sende ut nabovarsler til naboer og gjenboere. Dersom man ikke har fått noen nabomerknader, kan man sende inn byggesøknaden 14 dager etter at nabovarslene ble sendt ut.

Trenger du hjelp til å få en hybel eller utleiedel godkjent?

Vi kan både tegne og søke om dette. Vi har lang erfaring som arkitekt og ansvarlig søker i tilsvarende prosjekter.

Ta kontakt her.

Innhold